ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1η Έκθεση Ανεξαρτητου Παρατηρητη