ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ