ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ