ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Μάρτιος
    2019

  Μάρτιος 2019 - Υπογραφη συμβασης εργου

  Υπογραφή της σύμβασης για το έργο»ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» με συνολικό κόστος με ΦΠΑ 5.270.678,42 ευρώ

 • Δεκέμβριος
    2018

  Δεκέμβριος 2018 - Έγκριση του 2ου Πρακτικου της Επιτροπης Διαγωνισμου & Κατακυρωση

  Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 12.200.000,00 ΕΥΡΩ (με το Φ.Π.Α.) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 75067) στον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (Συνεδρίαση 78η, Απόφαση υπ’ αριθ. 3804/2018)

 • Οκτώβριος
    2018

  Οκτώβριος 2018 - Έγκριση 1ου Πρακτικου της Επιτροπης Διαγωνισμου

  Έγκριση του από 10-10-2018 πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής (Συνεδρίαση 65η Απόφαση υπ’ αριθ. 3065/2018)    

 • Σεπτέμβριος
    2018

  Σεπτέμβριος 2018 - Δημοσιευση καταλογου συμμετεχοντων οικονομικων φορεων

  Αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ ο κατάλογος των 10 συμμετεχόντων στο διαγωνισμό οικονομικών φορέων

 • Σεπτέμβριος
    2018

  Σεπτέμβριος 2018 - Ληξη προθεσμιας υποβολης προσφορων στο συστημα ΕΣΗΔΗΣ

  Ο διαγωνισμός διεξήχθη μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αρ. συστήματος 75067) με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 5η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα), κατόπιν τετράωρης παράτασης της αρχικής καταληκτικής ώρας (15.00) υποβολής των προσφορών στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

 • Ιούλιος
    2018

  Ιούλιος 2018 - Δημοσιευση Διακηρυξης

  Δημοσίευση Διακήρυξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», (προϋπ. 12,2 εκατ. ευρώ, κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ 75067/19-7-2018). Λήξη υποβολής προσφορών 5/9/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 11/9/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 • Μάιος
    2018

  Μάιος 2018 - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών -παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας και άλλες οργανώσεις από 11 ευρωπαϊκές χώρες που λειτουργούν ως Ανεξάρτητοι Παρατηρητές του προγράμματος- συναντήθηκαν στη Βουδαπέστη για να ανταλλάξουν νέα, να μοιραστούν προκλήσεις και να αναπτύξουν ιδέες για πιο αποδοτική εφαρμογή των 17 Συμφώνων Ακεραιότητας.

 • Απρίλιος
    2018

  Απρίλιος 2018 - Υπογραφη Συμφωνου Ακεραιοτητας

  Υπογραφή Συμφώνου Ακεραιότητας μεταξύ της ΔΔ-Ε και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ- ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»

 • Μάρτιος
    2018

  Μάρτιος 2018 - Ένταξη εργου

  Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5023454 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

 • Δεκέμβριος
    2017

  Δεκέμβριος 2017 - Συναντηση συμμετεχοντων

  Συνάντηση προγράμματος & οργάνωση Συνεδρίου στο Βουκουρέστι με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις Διαχειριστικές και Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στο έργο.

 • Μάιος
    2017

  Μάιος 2017 - Συναντηση προγραμματος

  Συνάντηση προγράμματος στο Βίλνιους με τη συμμετοχή εκπροσώπων των οργανώσεων της Κοινωνίας των πολιτών που θα λειτουργήσουν ως Ανεξάρτητοι Παρατηρητές κατά την υλοποίηση του προγράμματος

 • Ιούνιος
    2016

  Ιούνιος 2016 - Συναντηση Συμμετεχοντων

  Οργάνωση Συνεδρίου στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις Διαχειριστικές και Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στο έργο.

 • Απρίλιος
    2016

  Απρίλιος 2016 - Εναρκτηρια συναντηση προγραμματος

  Εναρκτήρια συνάντηση προγράμματος στο Βερολίνο με τη συμμετοχή εκπροσώπων των οργανώσεων της Κοινωνίας των πολιτών που θα λειτουργήσουν ως Ανεξάρτητοι Παρατηρητές κατά την υλοποίηση του προγράμματος

 • Φεβρουάριος
    2016

  Φεβρουάριος 2016 - Υπογραφη Μνημονιου Συνεργασιας

  Υπογραφή Μνημονίου Διμερούς Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της ΔΔ-Ε και της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση του Συμφώνου Ακεραιότητας στο έργο «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου και Μοσχάτου»

 • Ιανουάριος
    2016

  Ιανουάριος 2016 - Έναρξη Πιλοτικου Προγραμματος

  Το πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά στην παρακολούθηση 17 διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων σε 11 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,  ξεκινά.

 • Μάιος
    2015

  Μάιος 2015 - Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος

  Η Διεθνής Διαφάνεια και η Γ. Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε.  αναρτούν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αναθέτουσες Αρχές και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή Συμφώνων Ακεραιότητας σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά Διαρθρωτικά Ταμεία.

 • Μάιος
    2015

  Μάιος 2015 - Διοργανωση Συνεδριου

  Διοργάνωση Συνεδρίου στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή εκπροσώπων από εθνικές Αναθέτουσες Αρχές και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο την ενημέρωση γύρω από τις δράσεις των Συμφώνων Ακεραιότητας ως εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων της ΕΕ.

 • Μάρτιος
    2015

  Μάρτιος 2015 - Έναρξη

  H Διεθνής Διαφάνεια και η Γ. Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε, ξεκινούν ένα πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση καθαρών διαδικασιών στη διάθεση και αξιοποίηση των κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά Διαρθρωτικά Ταμεία.