Συμμετοχη στο συνεδριο “Enganging Citizens for Good Governance in Cohesion Policy”

Συμμετείχαμε στο μεγάλο συνέδριο με θέμα “Enganging Citizens for Good Governance in Cohesion Policy” που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 6 Φεβρουαρίου 2020 με πρωτοβουλία της DG Regional and Urban Policy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως η Διεθνής Διαφάνεια, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και εκπρόσωποι think tanks μίλησαν για τους τρόπους υποστήριξης της πολιτικής συνοχής (cohesion policy) μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στον τομέα της διακυβέρνησης. Οι εισηγητές από τους παραπάνω χώρους μοιράστηκαν με τους συνέδρους παραδείγματα (case studies) και καλές πρακτικές αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία ενημέρωσης, κατανόησης και συμμετοχής των πολιτών  στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν σε δημόσια έργα, υπηρεσίες και προμήθειες  που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή τους.

Στη συνδρομή της Διεθνούς Διαφάνειας στη διαδικασία της ενδυνάμωσης της πολιτικής συνοχής μέσα από το πρόγραμμα «Σύμφωνο Ακεραιότητας»-που υλοποιείται πιλοτικά σε 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης- αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας, Delia Matilde Ferreira Rubio, κατά την τοποθέτησή της στο πάνελ που στόχευσε να απαντήσει στο «γιατί» πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Dubravka Šuica απευθύνοντας χαιρετισμό.