ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ»

Καθώς η ΕΕ ξεκινά το μεγαλύτερο ενιαίο πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης, η ανοιχτή και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων για την προστασία των δημόσιων πόρων της ΕΕ είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η διαδικασία ανάκαμψης είναι μια μοναδική ευκαιρία για να διαμορφωθεί το μέλλον μιας ακέραιης ΕΕ, ιδιαίτερα στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων και των επενδύσεων.

Με αυτή την πεποίθηση, η Διεθνής Διαφάνεια και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio) διοργανώνουν διαδικτυακή διάσκεψη με τίτλο «Οικοδόμηση της Διαφάνειας με Σύμφωνα Ακεραιότητας στην Ευρώπη» με βάση τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή Συμφώνων Ακεραιότητας σε 11 κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Στόχος του προγράμματος-που σε εθνικό επίπεδο υλοποίησε η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς- ήταν να αναδειχτεί η σημασία της ανοικτής διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσα από την παρακολούθηση και συμμετοχή των πολιτών στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων για τη διασφάλιση των κονδυλίων της ΕΕ από την απάτη και τη διαφθορά.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Elisa Ferreira, και η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας,  Delia Ferreira Rubio, θα καλωσορίσουν πολίτες, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων, διαχειριστικές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφους και επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα σε μια συζήτηση για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για δημόσιες συμβάσεις χωρίς αποκλεισμούς που ωφελούν όλους οι πολίτες.

Μεταξύ των ομιλητών ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, κ. Δημήτρης Δρόσης, θα μοιραστεί την εμπειρία της εφαρμογής του 1ου Σύμφωνου Ακεραιότητας στην Ελλάδα σε αντιπλημμυρικό έργο με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής.

Για να δείτε το πρόγραμμα και να κάνετε προεγγραφή πατήστε εδώ