Οι κυβερνήσεις ξοδεύουν τεράστια χρηματικά ποσά για την εκτέλεση δημοσίων έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών….. Όταν, όμως, δαπανώνται τόσο μεγάλα ποσά, οι πιθανότητες να εκδηλωθούν φαινόμενα διαφθοράς αυξάνουν.
Δείτε μερικές από τις πιο συνήθεις πρακτικές διαφθοράς που επηρεάζουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες (περάστε το mouse απο πάνω):

«ΕΥΓΕΝΙΚΗ»
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
ΝΙΚΗΤΕΣ

ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΔΥΝΑΜΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Η διαφθορά μπορεί να επιβαρύνει μέχρι και 50 % το προϋπολογισθέν κόστος ενός έργου…
Αλλά η διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις δε μεταφράζεται μόνο σε χρήματα. Μειώνει την ποιότητα της εργασίας ή των υπηρεσιών.
Ποιος, όμως, επιβαρύνεται από αυτό; Οι πολίτες που λαμβάνουν υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας και οι φορολογούμενοι της Ε.Ε. τα χρήματα των οποίων κατασπαταλώνται.
Υπάρχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει;

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ!

Η πρόταση της Διεθνούς Διαφάνειας που στόχο έχει να περιορίσει την επιζήμια για τον πολίτη κακοδιαχείριση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Το εργαλείο που σχεδιάστηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια χρησιμοποιείται oικειοθελώς από την Αναθέτουσα Αρχή και επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν τη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία.
Σε κάθε διαγωνισμό η Αναθέτουσα Αρχή και ο υποψήφιος ανάδοχος υπογράφουν μια συμφωνία με την οποία δεσμεύονται να απέχουν από μη διαφανείς διαδικασίες (π.χ. συμφωνίες κάτω από το τραπέζι) και να δημοσιοποιούν όλες τις πληροφορίες που επιτρέπεται βάσει Νόμου.
Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, τη συμμετοχή Ανεξάρτητου Παρατηρητή (ιδιώτη ή οργάνωσης της Κοινωνίας των Πολιτών) που παρακολουθεί τις διαδικασίες και ενημερώνει τους πολίτες σε τακτική βάση μέσα από τη δημοσίευση εκθέσεων (reports).
Ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής παρακολουθεί τη διαδικασία συνήθως σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία του διαγωνισμού μέχρι το τελικό στάδιο της υλοποίησης του δημόσιου έργου.
Το Σύμφωνο Ακεραιότητας μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους των δημοσίων συμβάσεων, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα των επιχειρήσεων.
©Transparency International Hungary
ΔΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ & ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ