ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1η Έκθεση Ανεξαρτητου Παρατηρητη