ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ