ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΣΑ” ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησαν μέλη της ομάδας του προγράμματος «Σύμφωνο Ακεραιότητας» (ΣΑ) στην Πολωνία, ένα από τα 11 συνολικά κράτη-μέλη της Ε.Ε. που εφαρμόζουν πιλοτικά την καλή πρακτική με στόχο την εκτέλεση πιο «καθαρών» δημοσίων συμβάσεων.

Ο γόνιμος διάλογος τόσο με την Πολωνική Διαχειριστική Αρχή που είναι αρμόδια για τον εκσυγχρονισμό σιδηροδρομικής γραμμής, έργου στη σύμβαση του οποίου εφαρμόζεται το ΣΑ, όσο και με εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας που ανέλαβε την υλοποίησή του μέσω διαγωνισμού, συνέβαλε στην ανάδειξη:

  • χρήσιμων εμπειριών
  • κοινών προκλήσεων
  • δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για πιθανή αξιοποίηση του εργαλείου και σε άλλα έργα

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε, επίσης, συνάντηση με την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων της Πολωνίας με στόχο την ενημέρωση γύρω από τη λειτουργία του τομέα των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα και τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτόν.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν και εκπρόσωποι από τη Διεθνή Διαφάνεια Ουγγαρίας και Βουλγαρίας συνδράμοντας εποικοδομητικά στις συζητήσεις μέσα από την εμπειρία εφαρμογής του ΣΑ σε εθνικό επίπεδο σε κατασκευαστικά έργα υψηλών προϋπολογισμών και προδιαγραφών με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Δείτε περισσότερα για την εφαρμογή του ΣΑ στην Πολωνία εδώ, στην Ουγγαρία εδώ και στη Βουλγαρία εδώ