Βουλγαρια

Σήραγγα

Έργο: Σχεδιασμός και κατασκευή μιας σήραγγας κοντά στο χωριό Zheleznitsa, κατά μήκος της εθνικής οδού Struma. Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας καθώς η σήραγγα μήκους 2 χλμ. αναμένεται να είναι η μακρύτερη στη χώρα.

Ανεξάρτητος Παρατηρητής: Transparency International Bulgaria
Αναθέτουσα Αρχή: Road Infrastructure Agency