Ελλαδα

Αντιπλημμυρικό δίκτυο

Έργο : Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων σε περιοχές των δήμων Αγίου Ιωάννη-Ρέντη και Μοσχάτου-Ταύρου
Προϋπολογισμός: €12.2 εκατ.

Κόστος σύμβασης: €5.3 εκατ.

Υπογραφή σύμβασης: 28/03/2019

Έναρξη εργασιών: 17/03/2020

Ολοκλήρωση έργου: 30 μήνες από την υπογραφή
Ανεξάρτητος Παρατηρητής : Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς
Αναθέτουσα Αρχή : Περιφέρεια Αττικής

Ανάδοχος: ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 

Φάση έργου: Υλοποίηση έργου