Ουγγαρια

Αντιπλημμυρικές Δεξαμενές

Έργο: Κατασκευή αντιπλημμυρικής δεξαμενής Tisza Tur
Συνολικός προϋπολογισμός (για την κατασκευή διαφόρων δεξαμενών) : €89 εκατ.

Ανεξάρτητος Παρατηρητής : Transparency International Hungary
Αναθέτουσα Αρχή : General Directorate of Water Management

Αυτοκινητόδρομος M6

Έργο: Κατασκευή του τελικού σταδίου του αυτοκινητοδρόμου M6
Προϋπολογισμός : €160 εκατ.

Ανεξάρτητος Παρατηρητής : Transparency International Hungary
Αναθέτουσα Αρχή : NIF National Infrastructure Develepement Plc